Valpreventie

Valpreventie

ValpreventieValongevallen vormen een belangrijk en toenemend probleem onder ouderen. Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Iedere 5 minuten wordt er een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp opgenomen omdat hij/zij gevallen is. Met het oog op de vergrijzing zullen deze aantallen de komende jaren alleen maar toenemen. Het letsel, opgelopen na een val, heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Vaak is er sprake van angst om te vallen en heeft dit als gevolg dat ouderen steeds minder gaan bewegen en nauwelijks het huis meer uit durven.

Door middel van het screenen op verhoogd valrisico, kan de fysiotherapeut een passende behandeling maken. Tijdens de behandeling wordt er op een effectieve manier gewerkt aan zowel het verbeteren van de lichamelijke conditie, als gedragsverandering om zo te zorgen voor een veilige thuisomgeving en de kans op een val te verkleinen.

Naast dat ouderen individueel met onze fysiotherapeuten kunnen werken aan het verlagen van het valrisico, wordt bij Gooioord Fysiotherapie en Trainingscentrum ook de groepscursus ‘In Balans’ gegeven. Bij deze valpreventiecursus wordt door middel van bewustwording van risicofactoren en verbetering van balans, mobiliteit en kracht en zelfvertrouwen gewerkt aan het voorkomen van valongevallen.

Voor meer informatie zie:

www.veiligheid.nl/valpreventie en www.laatjenietvallen.nl