Praktijkinformatie

Welkom bij Gooioord Fysiotherapie en Trainingscentrum.
Op deze pagina vindt u informatie over de openingstijden, huisregels, klachtenregeling, kwaliteitswaarborging en samenwerkingen.

Openingstijden fysiotherapie & fitness

Maandag:           07:30 – 20.30

Dinsdag:             07:30 – 20.30

Woensdag:         07:30 – 20.30

Donderdag:         07.30 – 20.30

Vrijdag:                07.30 – 20.30

Zaterdag:            09.30 – 13.30 (alleen fitness)

Zondag:               Gesloten

Openingstijden administratie

Maandag:           08:00 – 17:00

Dinsdag:              08:00 – 17:00

Woensdag:         08:00 – 17:00

Donderdag:         08:00 – 17:00

Vrijdag:                08:00 – 17:00

Zaterdag:            Gesloten

Zondag:               Gesloten

Huisregels

Binnen Gooioord Fysiotherapie en Trainingscentrum gelden de volgende huisregels.

Bij het eerste bezoek neemt u mee:
1. Bewijs van uw ziektekostenverzekering
2. Legitimatie
3. Indien van toepassing de verwijzing van uw huisarts of specialist
4. Een handdoek
5. Makkelijk zittende schone kleding

Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Zorg dat u uw polisvoorwaarden heeft gelezen over de mate van vergoeding. Bent u basis verzekerd? Dan dient u na de behandeling meteen te betalen.

Als u verhinderd bent, neem dan minstens 24 uur voor de behandeltijd contact met ons op. U kunt ons bellen of mailen. Bij niet tijdig of geheel niet afgezegde afspraken, wordt de behandeling in rekening gebracht.

In geval van geplande afwezigheid (vakantie, bijscholing) van uw fysiotherapeut zorgen wij voor waarneming. Als uw fysiotherapeut onverwachts niet kan werken, bellen we u zo spoedig mogelijk op om uw afspraak te verzetten of wordt u, indien mogelijk, door een collega fysiotherapeut behandeld. U bent natuurlijk vrij om ervoor te kiezen om uw behandeling pas te vervolgen als uw fysiotherapeut zelf weer aanwezig is.

Gooioord Fysiotherapie en Trainingscentrum is geopend op de aangekondigde tijden. Wij zijn gesloten op zondagen en nationale feestdagen. Gooioord Fysiotherapie en Trainingscentrum heeft het recht om openingsuren te wijzigen, mits deze van te voren worden aangegeven. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de medewerker die op dat moment aanwezig is en de leiding heeft.

Gooioord Fysiotherapie en Trainingscentrum is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen. Noch is het verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen opgelopen in de praktijk en de daarbij horende schadekosten.

Wij verzoeken u om in verband met de hygiëne u te houden aan onderstaande punten:

 • Het is verboden om te roken in zowel de praktijk als de fitnessruimte.
 • Het nuttigen van drank en/of voedsel is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde ruimten.
 • In de fitness moeten sportschoenen gedragen worden, buitenschoeisel is niet toegestaan. Indien u geen sportschoenen (aan)heeft, vragen wij u om gebruik te maken van de beschikbare blauwe schoenhoesjes.
 • Het dragen van schone kleding.
 • De toestellen moeten na gebruik schoongemaakt worden met de beschikbare desinfecterende spray.
 • Het gebruik van een handdoek is verplicht tijdens het fitnessen, indien u deze niet heeft meegenomen kunt u deze bij ons huren voor €1.
 • Het toilet moeten schoon achter gelaten worden als deze is gebruikt.
 • Meegenomen eigendommen (zoals kleding en tassen) moeten worden opgeborgen bij de kapstok of in de kluisjes in de kleedruimtes.
 • U kunt na het fitnessen gebruik maken van de aanwezige douches, dit is echter niet verplicht.

Onderstaande punten gelden met betrekking tot de betaling en opzegging van de lidmaatschappen:

 • De lidmaatschapskosten dienen bij voorkeur per incasso betaald te worden. De incasso wordt tussen de 20 en 25e van de lopende maand geïncasseerd. In overleg is het mogelijk om de lidmaatschapskosten contant te betalen, dan dient u dit aan het begin van de maand aan te geven en te betalen.
 • Teruggave van lidmaatschapskosten is niet mogelijk, alleen bij langdurige (minimaal één maand) vakantie, ziekte of blessure kan uw abonnement tijdelijk worden stopgezet. Het moment van schriftelijke melding van de ziekte of blessure bepaalt de datum van het stilzetten van het abonnement.
 • Het lidmaatschap en abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
 • De opzegtermijn is minimaal één (1) maand van te voren.
 • Opzeggingen dienen doorgegeven te worden door middel van een e-mail (fysio@gooioord.nl). Ook bestaat er een mogelijkheid een kaartje bij de administratie in te vullen.

Klachtenregeling

Gooioord is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De fysiotherapeut en u doen er alles aan om de behandeling en contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling of over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat.  Het is dan goed om uw klachten kenbaar te maken. Probeer het in dit geval eerst met uw fysiotherapeut te bespreken. Indien u dit niet wilt, kunt u uw klachten via een klachtenformulier, verkrijgbaar bij de administratie, indienen.

Kwaliteitswaarborging

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Daarnaast beheert het KNGF ook het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL). Het KNGF behartigt belangen, waarborgt de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg en bevordert de deskundigheid van de fysiotherapeuten. Al onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij dit kwaliteitsregister.

Samenwerkingen

Om een goede zorg te kunnen bieden heeft Gooioord goed en snel contact met andere zorgaanbieders en/of instanties. Hieronder een overzicht van de meest relevante samenwerkingsverbanden:

Gooioord is met alle verzekeraars gecontracteerd. Aan de hand van uw BSN (burgerservicenummer), achternaam en geboortedatum kunnen we opzoeken of u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en zo ja voor hoeveel behandelingen. Bent u niet aanvullend verzekerd dan kunt u natuurlijk alsnog bij ons terecht! Dan dient u direct na de behandeling te betalen, zie hiervoor de tarievenlijst.

U bent vanuit alle ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en revalidatiecentra welkom bij ons. Wij zien voornamelijk veel patiënten die door zijn verwezen vanuit het AMC en OLVG. Wij hebben dagelijks contact met huisartsen in en rondom Amsterdam – Zuidoost en in het bijzonder sterke contacten met Gezondheidscentrum Amsterdam Zuidoost (GAZO) en Medisch Centrum de Overkant aangezien zij naast onze praktijk zijn gevestigd.

Gooioord heeft goede contacten met de Gemeente Amsterdam en de GGD voor het welzijn van de jongeren, volwassenen en senioren. Gooioord is dé sportaanbieder op het gebied van het seniorensportfonds. Bent u 55+ en in het bezit van een stadspas met een groene stip? Meld je dan nu aan!

Daarnaast is Gooioord aangesloten met het beweegprogramma ‘In Balans’ van VeiligheidNL. Het doel van dit programma is het voorkomen van valongevallen bij ouderen. Door middel van bewust worden van risicofactoren en verbetering van balans, mobiliteit, conditie en toename van zelfvertrouwen. Er is een speciale training gevolgd om In balans docent te worden.

De twee kinderfysiotherapeuten hebben nauwe contacten met de scholen in de omgeving. Dit zijn de scholen Wereldwijs en Samenspel. Zij behandelen de kinderen zowel in de praktijk als op school.

De fysiotherapeuten hebben vaak een interdisciplinair overleg. Dit is een overleg met andere disciplines zoals diëtistes, kinderfysiotherapeuten, (kinder)artsen en het behandelteam van de oncologie (Inoza – Interdisciplinair netwerk oncologische zorg Amsterdam). Met dit overleg hopen wij de beste behandeling te kunnen geven aan de desbetreffende patiënt.

training